Info@click2odisha.Com

RESTAURANTS


Mainland China Restaurant , Bhubaneswar


  Overview Location:Mainland China Restaurant Bhubaneswar Crown Hotel, IRC Village, Nayapalli,
  Phone N0 +(91)-(674)-2550001, 3270327 +(91)-9338331338 +(91)-(674)-2550001  


Spice Garden Restaurants ,Bhubaneswar


  Overview Location:Spice Garden Restaurants Bhubaneshwar Plot No -10 Janpath, Bapuji Nagar, Bapuji Nagar,
  Phone N0 +(91)-9861020517  


Hare Krishna Veg Restaurant,Bhubaneswar


  Overview Location: Bhubaneswar Jan Path South, Kharavela Nagar
  Phone N0 0674 2534188  


Shanghai Express, Bhubaneswar


  Overview Location: New Marrion hotel, 6 Janpath, Bhubaneswa
  Phone N0  674/238-0850 to 674/238-0857  


Zodiac – Buffet , Bhubaneshwar


  Overview Location:The Crown A1/(a), IRC Village, Nayapalli,