Info@click2odisha.Com

ODISHA Fairs and Festivals

RELIGIOUS FESTIVALS

Major Religious Festivals:

Mahashiva Ratri, Durga Puja, Ganesha Chaturthi, Lakshmi Puja, Deepavali, Dusserah, Dola Purnima (Holi).

Minor Religious Festivals:

Akshyaya Trutiya, Gahma Purnima, Makara Sankranti, Ashokashtami, Nuakhai, Basanta Panchami, Hingula Yatra, Prathamastami, Baseli Puja, Janmastami, Raja Sankranti, Chaitra Parba, Kartika Purnima, Rama Navami, Khudurukuni Osa, Savitri Brata, Dhanu Yatra, Kumar Purnima, Shamba Dasami, Sital Shashti, Magha Saptami, Visuva Samkranti, Viswakarma Puja.

SPECIAL FESTIVALS:

Puri Beach Festival, Konark Festival, Kalinga Mahotsav, Raja Rani Music Festival, Shreekstra Utsav, Ekamra Utsav.

 

TRIBAL FESTIVALS

Chaita Parva, Karama Festival, Bali Jatra, Adivasi Mela. Sume-Gelirak, Bija Pandu, Kedu Festival, Maghe Parab

FAIRS & EXHIBITIONS:

Bali Yatra, Adivasi Mela

Magha Mela, Taratarini Mela, Joranda Mela, Makar Mela.

 

 

 

v